Pondělí 6. prosince 2021, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 6. prosince 2021 Mikuláš

Nejdražší česká studie oteplování stála 25 milionů

7. 02. 2012 9:38:31
Za sto let prý bude sucho. Varuje studie založená na nefunkčních modelech zdiskreditovaného klimatického panelu OSN.

(Obrázek č. 1: Srovnej. Horní černá křivka je vývoj globálních teplot. Vidíme cyklus 30+30 let. Dole je klimatologický model se zahrnutím přírodních i antropogenních faktorů. Model zjevně nedokáže reprodukovat realitu klimatických cyklů. Zdroj: Scafetta 2011).

KLIMATOLOGOVÉ VARUJÍ

Vyhlídky pro Česko jsou hodně horké (HN 10.1.2011)

Česko čeká do konce století velká změna klimatu (Týden.cz 10.1.2012)

Nedávno médii proběhla zpráva, že v letech 2007-2011 naši klimatologové zpracovali prý „dosud nejrozsáhlejší studii o vývoji klimatu v Česku.“ Podle výsledků prý za sto let v „zemi budou extrémní sucha trápit takřka každý druhý rok, deště se zkrátí, ale budou mnohem intenzivnější a jen lokální.“ Do roku 2039 předpovídá studie zvýšení teplot v vzduchu v ČR o 1°C. Letní teploty do roku 2099 prý stoupnou o 4°C.

S výsledky studie polemizuje klimatolog a geolog Václav Cílek. "Nesouhlasím s tím, že se bude v příštích letech jenom oteplovat. Naopak. V příštích 30 až 40 letech trend směřuje k ochlazení." (Týden.cz). V grafu č. 1 můžete vidět, proč asi.

Novináři nepokládali za nutné uvést název této studie, ale badatelé mi na písemný dotaz poskytli vysvětlení. Jde o studii SP/1a6/108/07 s názvem „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“. (Podrobnosti o grantu viz: ISVAV.cz )

Technické shrnutí studie je dostupné na webu Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/vav_TECHNICKE_SHRNUTI_2011.pdf

KLIMA NENÍ POČASÍ - LEDAŽE SE TO ZROVNA HODÍ

Nejste schopni předpovědět počasí ani na měsíc dopředu, tak jak můžete předpovídat klima na sto let dopředu – protestují pochybovači.

Klima je něco docela jiného než počasí – brání se klimatologové.

Ale nyní se šokovaně dozvídáme, že autoři této studie k dlouhodobému modelování klimatu použili ... upravený meteorologický model ALADIN, který ČHMÚ používá k předpovídání počasí! Tento model je výsledek práce Ladislava Metelky a kol. z let 2001-2003. Projekt SF/740/7/01 – „Vyhodnocení možnosti modelování klimatu v regionální oblasti za účelem zpřesnění scénářů klimatické změny a dlouhodobé předpovědi anomálií klimatu“ stál 13 milionů. (zdroj)

Ale nemylte se, logiku to má. V roce 2099 už nebude nikdo z autorů mezi živými. Na rozdíl od předpovědí počasí, tady se nikdo nemusí bát, že by přišel o prémie, pokud se předpovědi ukáží chybné. Není divu, že někteří meteorologové opouštějí meteorologii a raději jdou dělat klimatologický výzkum.

POCHYBY O SPOLEHLIVOSTI POUŽITÉHO MODELU

Když budete autory dostatečně dlouho trápit otázkami, připustí, že nejde o předpověď, ale jen o scénář jako v divadle. Klimatologické modely bohužel nejsou spolehlivější než předpovědi počasí. Současné teploty jsou hluboko pod tím, co v 80.letech předpovídaly klimatologické modely (Hansen 1988, Bolin 1985 – viz článek Nejasná zpráva o konci světa).

Klimatičtí modeláři ale nepřipustí, že by chyba mohla být v modelech. Kdo by si najal modeláře, který přiznává, že jeho model nefunguje? A tak raději spekulují, že oteplení, které se nekoná, je někde schované či maskované (Např. Ramanathan a Pheng, PNAS 2008). Klimatologové bohužel nejsou k veřejnosti upřímní, v soukromí mluví jinak než na veřejnosti. V korespondenci s kolegy slabost svých modelů přiznávají:

„Obávám se, že současné klimatologické modely mají tak vysokou chybovost při simulaci statistických údajů regionálního klimatu, že nejsme připraveni poskytnout politikům robustní vědecký základ pro „akci“ na regionální úrovni... Je nepředstavitelné, že by politici byli ochotni rozhodnout o investování miliard a bilionů dolarů do adaptace na předpovídané regionální klimatické změny na základě nějakých modelů, které přitom nedokáží popsat a simulovat ani procesy, které jsou základním kamenem variability klimatu.“ (Jagadish Shukla, jeden z vedoucích autorů kapitoly „Climate Models and their Evaluation“ ze Čtvrté zprávy IPCC. Shukla je president IGES – Institute of Global Environment and Society. 2008. Korespondence, Climategate mail 120293919)

Pochybnosti o použitých modelech vyvolává skutečnost, že v celé aladinovské studii se ani jednou nevyskytuje slovo „Slunce“ (je tam pouze zmínka o slunečnicích). Autoři totiž vycházejí z pozoruhodného názoru klimatologického panelu OSN, že klima je obrovsky citlivé vůči změnám CO2 - zatímco vliv Slunce na klimatické změny prý nestojí za řeč.

Lockwood.jpg

(Obrázek č. 2: Sluneční aktivita ve 20.století vzrostla na rekordní úroveň – světle fialové pole. Pozemské teploty sluneční aktivitu celých 100 let kopírovaly až do konce 20.století – světle červená křivka. S výjimkou několika nesouladů jako například kolem 1960, kdy teploty byly nižší než odpovídá sluneční aktivitě. Zdroj: Lockwood, C3Headlines.com)

M.Lockwood et al. A Doubling of the Sun's Coronal Magnetic Field during the Last 100 Years. NATURE Vol. 399, 3 June 1999. Pages 437-439

Model.jpg

(Obrázek č.3: Sice rekordně vzrostla sluneční aktivita, ale podle modelů IPCC to prý s pozemskými teplotami ani nehnulo. Nebýt průmyslu, tak by prý na konci 20.století bylo stejně zima jako na jeho začátku. Graf IPCC převzat z knihy L. Metelky a R.Tolasze „Změny klimatu - fakta bez mýtů“, jejíž vydání před konferencí v Kodani financovala nadace německé strany Zelených, Heinrich Böll Stiftung. Převzato z AR4, WG1, figure 9.5).

Autoři vycházejí z názoru IPCC, že budoucnost klimatu je určena primárně hladinami CO2. A že vyšším hladinám CO2 odpovídá větší teplo a sucho. Jenže v tom je háček. Před 130 lety byla v tomto regionu stejná sucha jako v 90.letech 20.století, ale hladiny CO2 byly přitom o třetinu nižší. Jak tento rozpor autoři vyřešili? Nijak. Ve své studii se omezili jen na období po roce 1961, takže 19.století je nemusí trápit.

PDSI.jpg


(Obrázek č. 4: Toto je index sucha PDSI z Brna. Krásně kopíruje celorepublikové údaje. Když se chystala stavba Národního divadla, byla stejná sucha jako o 100 ppm CO2 později. Zdroj: Brázdil)

spi.jpg

(Obrázek č. 5: Pokud pro ČR použijeme jinou metodiku posuzování sucha, jako třeba index SPI, nevyjde nám zjevný nárůst sucha ani od roku 1961. Zdroj: Brázdil)

Rudolf Brázdil. Historical Floods and Droughts in Central Europe. Masarykova universita. PPT presentace na Annaberger Klimatage 2008, Freiberg.

A je tu další zádrhel. V letech 1790-1850 hladiny CO2 stoupaly (téměř neznatelně) ale teploty ve Střední Evropě poklesly o úctyhodných cca 1,5°C. I to by mělo klimatologům napovědět, že pouze z vývoje CO2 nelze teploty předpovídat. (viz článek: „Spor o Klementinum uzavřen“). Jenže jak už jsem řekl. 18.století autory netrápí, omezili se jen na úsek po roce 1961.

POCHYBY O NEZÁVISLOSTI AUTORŮ

Kde není finanční nezávislost, tam je akademická svoboda iluzí.

Podle smlouvy chce poskytovatel dotace (MŽP) výsledky tohoto projektu využít při přípravách „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Politiky ochrany klimatu“ a dále budou poskytovatelem prezentovány na evropské úrovni (např. při jednáních v souvislosti s implementací adaptačních opatření do domácích politik na národní, regionální a lokální úrovni, apod.) a při jednáních k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.“ (str. 9)

Překlad: Tuto studii si politici objednali, aby mohli zdůvodnit opatření, jako je nedávno hlášená uhlíková daň, která má podle ministerstva financí zdražit uhlí o polovinu.

Ministerstvo je k dotování výzkumu oteplování prý povinováno dle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (1992) a navazujícího Kjótského protokolu (1997). Nebýt politického klima alarmismu, klimatologické rozpočty by byly o mnoho hubenější.

Projekt byl spuštěn v srpnu 2007 prý k naplnění závěrů „Zelené knihy“ Evropské komise „Adapting to climate change in Europe – options for EU action“ (červen 2007), která je zase odezvou na skandály ověnčenou Čtvrtou zprávu IPCC (únor 2007).

Projekt probíhal v letech 2007-2011 a stál celkem něco přes 25 milionů Kč (dotace MŽP). Podle HN studie zaměstnala asi padesátku klimatologů.

Uprostřed prací propukly aféry Climategate a Glaciergate a na klimatický panel OSN prasklo, že přebírá drby z druhé ruky bez ověření. Citizen Audit ukázal, že celou třetinu zdrojů IPCC představuje ne vědecká literatura, nýbrž neověřené materiály typu nepublikovaných studentských prací, brožur ekologických aktivistů WWF apod.

Naši klimatologové tehdy zůstali tiše jako pěna. O aférách veřejnost neinformovali a hráli mrtvého brouka. A teď je konečně jasné proč! Předpokládám, že si o klimatu a o IPCC myslí zhruba totéž co já, ale oni musejí držet jazyk za zuby. Podobně jako historik si v Českoslovenku v 50.letech nemohl dovolit psát o Vítězném Únoru, co si doopravdy myslí.

Vžijte se do jejich kůže. Je leden 2010 a právě vrcholí klimatologická Watergate. Vy ale máte rozdělaný největší projekt za 25 milionů založený na Pachauriho Čtvrté zprávě IPCC. Navíc právě startuje další projekt za 135 milionů na vytvoření "národní infrastruktury sledování uhlíku" (LM2010007, leden 2010-2015).

Když na základě skandálů, které vyšly najevo, odsoudíte Čtvrtou zprávu IPCC jako nedůvěryhodný bulvár, pak vám nezbude než svou letitou práci vyhodit do koše nebo z těchto projektů odstoupit a najít si práci někde jinde. Třeba v kotelně.

Perlička na závěr:

Poněkud zábavnější ilustrací důsledků politizace klimatologie je Jihočeská universita. V anketě "Meloun roku" 2011 v kategorii "Největší zelený zločin" se na třetím místě umístily "Peníze, vyházené oknem Jihočeské univerzity na údajný výzkum podnebí (za studii, jak rajská s hovězím způsobují klimatickou katastrofu)."

Radek Šíma. Nejvíce zatěžuje životní prostředí rajská omáčka, zjistili vědci. iDnes.cz 29.prosince 2011

M0080 - SUKI - Možnosti velkých vývařoven pro snížení emisí oxidu uhličitého (opatření, rámcové podmínky, hranice) - Sustainable Kitchen, 2009-2011, http://suki.rma.at/ Jan Moudrý.

K dispozici je i "klimatická kuchařka" pro všechny, kdo chtějí vařit jídla tak, aby přitom nezatěžovali klima. Moc bych se ale nesmál, protože co dnes vyzkoumají jako "doporučení", to za 20 let může být povinné.

================

Více na www.klimaskeptik.cz

Komentáře pište na http://www.klimaskeptik.cz/diskuse/

Autor: Vítězslav Kremlík | úterý 7.2.2012 9:38 | karma článku: 33.98 | přečteno: 2685x

Další články blogera

Vítězslav Kremlík

Covid jako generální zkouška na klimatický lockdown

Za Covidu si klimatičtí aktivisté pochvalovali, jak hezky klesají emise, když si na obyvatelstvo pořádně došlápnete. A když už si lidé na ztrátu osobních svobod tak nějak zvykli, proč to měnit?

10.11.2021 v 8:32 | Karma článku: 30.15 | Přečteno: 707 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Myslíte při sexu... na klima? A ví o tom vaše žena?

Na co myslíte při sexu? No fuj. Že se nestydíte. Uvědomělý občan by měl myslet na uhlík, na planetu. A ne na nějaké nemravnosti.

9.11.2021 v 10:03 | Karma článku: 33.92 | Přečteno: 788 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Podle autorů zeleného údělu se v Hondurasu žije lépe než v Německu

Happy Planet Index nehodnotí životní úroveň států podle HDP, ale podle...uhlíkové stopy. Takže čím horší energetická chudoba, tím je země "šťastnější". No panejo. To se máme na co těšit.

6.11.2021 v 9:36 | Karma článku: 32.00 | Přečteno: 799 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Čínský president asi vypíše soutěž o největšího idiota

Čína sice otevírá jednu uhelnou elektrárnu za druhou, ale klimatickou politiku Západu nikdy nezpochybňuje.

3.11.2021 v 9:49 | Karma článku: 35.43 | Přečteno: 1085 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Milan Šálek

Zotavení korálového útesu předpovídal vyhozený vědec

Australský bariérový (korálový) útes se zotavuje z výraznějších epizod tzv. „bělení“, které se vyskytovaly v minulých letech. Toto zotavování předpovídal vědec, který byl ale za své názory z univerzity vyhozen.

4.12.2021 v 14:17 | Karma článku: 34.57 | Přečteno: 939 | Diskuse

Wanda Dobrovská

Úpoř

Úpoř je pěkná lokalita na konci světa. Nebývalo tomu tak vždycky. Po potoce se plavilo dříví, byly tu průmyslové provozy a nitro údolí bylo obděláváno. Dnes se tu zčásti chalupaří, zčásti hospodaří.

4.12.2021 v 8:06 | Karma článku: 10.20 | Přečteno: 201 | Diskuse

Alexandra Dítětová

Kdy se přestane lhát o plynu?

Ekologičtí aktivisté nedávno ve své kampani tvrdili, že uhlobaroni chtějí obelhat veřejnost tím, že plyn, do kterého nově investují, je přechodem k zelené ekonomice.

1.12.2021 v 9:02 | Karma článku: 33.16 | Přečteno: 1099 | Diskuse

Eva Hauserová

Kuje na nás někdo celosvětově pikle?

Současná rozháraná doba s vyostřenými rozpory nejrůznějšího druhu úspěšně vyvolává bujení domněnek typu „zase na nás šijou nějakou boudu“... ale mně vesměs připadají nedotažené až zfušované.

1.12.2021 v 8:34 | Karma článku: 33.00 | Přečteno: 6256 | Diskuse

Milan Šálek

Lži protijaderného aktivisty

V Senátu zazněla od ekologického aktivisty slova, že máme stejné přírodní podmínky pro obnovitelnou energii jako Německo. Podle jeho představ zde zřejmě máme větrné mořské pobřeží.

20.11.2021 v 15:46 | Karma článku: 36.37 | Přečteno: 957 | Diskuse
Počet článků 401 Celková karma 31.28 Průměrná čtenost 2776

Tento blog byl oceněn v anketě "Bloger roku 2011". Autor je překladatel a vzděláním historik. Účastnil se klimatické konference v Kodani. Po aféře Climategate založil web www.klimaskeptik.cz. V roce 2019 vydal knihu OBCHODNÍCI SE STRACHEM (Dokořán).

https://climategatecesky.webnode.cz/_files/system_preview_detail_200001568-705c271559/obchodnici1.jpg

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

více

Najdete na iDNES.cz