Kdo zabil bezpečnou jadernou energetiku?

10. 11. 2011 10:00:24
„Dát lidstvu levný nevyčerpatelný zdroj energie by bylo jako dát dementnímu dítěti do rukou samopal.“ (Paul Ehrlich, Stanford University)

Právě vycházející román Roberta Hofmana „Pátá kolona“ http://www.brana-knihy.cz/pata-kolona/ je jakousi českou odpovědí na Crichtonův román „Říše strachu“. U Crichtona ekoteroristé naplánují sérii umělých přírodních katastrof, aby přesvědčili veřejnost o nebezpečnosti globálního oteplování. Pátá kolona zase pojednává o vlivných spiklencích, kteří se snaží sabotovat výzkum „studené fůze“.

V doslovu docent Zbyněk Hrkal z Karlovy University vysvětluje:

„Zápletka knihy má k realitě blíž, než by se zdálo. V březnu 1989 dva vědci, Stanley Pons a Martin Fleischmann oznámili, že dosáhli jaderné fúze při pokojové teplotě. Bublina senzace splaskla o pár měsíců později, kdy se ukázalo, že to nefunguje. Nicméně zajímavá byla bezprostřední reakce okolí na novinku, že lidstvo má k dispozici čistý, nevyčerpatelný zdroj energie. Přední ekologové byli doslova zhrozeni. Například Jeremy Rifkin, zakladatel koalice nevládních organizací proti změnám klimatu Global Greenhouse Network (pozor, tohle už nejsou smyšlené instituce dobrodružného románu, ale realita!) prohlásil, že přesto, že to je levná a čistá energie, jedná se o tu nejhorší věc, která se mohla planetě stát. Podle něj takový zdroj energie bude jen o to rychleji ničit planetu. Poskytl tak důkaz toho, že omezování emisí CO2 je pro něho jen záminkou k prosazování jiných cílů.“

NADĚJE Z OAK RIDGE

Něco podobného jako v románu se opravdu stalo. Ale nešlo o studenou fůzi, nýbrž o thorium a tento směr výzkumu nezablokovali nájemní zabijáci, ale úřední razítko.

Bylo nebylo, v 50.letech laboratoře v Oak Ridge dostaly za úkol vyvinout letadlo na jaderný pohon (Aircraft Reactor Experiment). Aby vytvořili reaktor tak malý, že se vejde do letadla, vrátili se k některým metodám, které za války v projektu Manhattan nebyly použity. Protože neprodukovaly materiál nutný k sestrojení jaderné bomby.

Pak dle této technologie postavili elektrárnu. Projekt Molten-Salt Reactor Experiment (MSRE). Vybudovaný reaktor byl v provozu čtyři roky (1964-69).

Jaké jsou výhody této technologie?

  • Místo uranu se použije thorium a to je v pozemské kůře tak běžné jako olovo. To by nám dalo energii na tisíce let.
  • Takový reaktor nepracuje s vysokými tlaky, může být tedy menší.
  • Na jednotku objemu thorium vygeneruje více energie. „Dvě stě tun uranu vám dá stejnou energii jako jedna tuna thoria.“
  • Thoriový reaktor neprodukuje materiál, ze kterého by se daly vyrábět jaderné bomby.
  • V thoriovém reaktoru se dá spalovat i plutonium z vyřazených jaderných zbraní nebo vyhořelý odpad z tradičních reaktorů. Takový velký ekologický úklid.

Hlavně je ale thoriový reaktor bezpečný: „Thoriový reaktor má úžasný bezpečnostní mechanismus,“ říká dnes Kirk Sorensen, bývalý technik NASA. „Když se začne přehřívat, malá plomba se roztaví a do reaktoru se vysype sůl. Není zapotřebí nic monitorovat počítačem, nejsou zapotřebí žádná elektrická čerpadla jako ta, která ve Fukušimě ochromila tsunami. Reaktor se prostě zachrání sám.“

thorium90.jpg

MÁTE PADÁKA

Navzdory těmto svým přednostem byl v roce 1970 experiment MSRE ukončen a tým rozpuštěn. Velký bílý otec ve Washingtonu rozhodl, že místo bezpečných reaktorů bude raději podporovat vývoj rychlého množivého reaktoru poháněného plutoniem (LMFBR – Liquid Metal Fast Breeder Reactor).

Alvin Weinberg (+2006), dlouholetý šéf Oak Ridge National Laboratory (1955-73), se odmítal s opuštěním výzkumu bezpečné jaderné technologie smířit a pořád s tím nadřízené otravoval. Kongresman Chet Holinfield z AEC Weinbergovi nakonec nazlobeně řekl neuvěřitelnou větu: “Alvine, jestli máš takové obavy o bezpečnost reaktorů, pak myslím, že je na čase, abys jadernou energetiku opustil”. A tak v roce 1973 Alvin dostal z Oak Ridge padáka.

Jak vidno, k zastavení vývoje bezpečné jaderné technologie nejsou zapotřebí vražedná komanda, otrávené deštníky ani nindžové. Stačí úřední razítko.

http://energyfromthorium.com/category/people/aweinberg/

Kirk Sorensen. Introduction to Flibe Energy. 10.October 2011 (Prezentace na konferenci Itheo) (O Weinbergově vyhazovu)

Milton Shaw – Part I. Nucleargreen.blogspot.com 21.únor 2008

Charles Barton. Milton Shaw: And the decline of the American Nuclear Establishment. 23. září 2008

KDO ZA TO MŮŽE

Rickover_1955.jpg
Milton Shaw
(v letech 64-73 šéf reaktorové ekce v Komisi pro jadernou energii) svoje expertní rozhodnutí pohřbít koncept bezpečného reaktoru vtělil do zprávy číslo WASH-1222 ("An Evaluation of the Molten Salt Breeder Reactor”, září 1972). Asi doufal, že méně bezpečný typ reaktoru by byl výkonnější.

Shaw byl protežé admirála Hymana Rickovera (na fotografii vlevo) což byl “otec jaderného námořnictva”. Shaw býval totiž dříve šéfem Rickoverova projektu Nautilus (první americká ponorka poháněná jadernou energií, 1954) a projektu Enterprise (první letadlová loď na jaderný pohon, 1960).

Byl Rickover ze stejného těsta jako Rifkin? Těžko říci. Jeho projev “Energy sources and our future”, který pronesl v roce 1957, zní jako z nějaké konference Greenpeace. Blíží se ropný zlom, měli bychom snižovat svou spotřebu a méně konzumovat. Dnešní environmentalisté o Rickoverovi hovoří jako o prorokovi.

V roce 1982 ve svém projevu v Kongresu, když odcházel do důchodu, vyjádřil poněkud překvapivě názory protijaderného aktivisty. “Nevěřím, že jaderná energie nám stojí za to, pokud vytváří radiaci. Tak proč tedy máme jádrem poháněné lodi, ptáte se? Je to nutné zlo. Kdyby to bylo na mě, potopil bych je všechny (I would sink them all). Nejsem pyšný na úlohu, kterou jsem sehrál. Dělal jsem to jen kvůli zajištění bezpečnosti této země... Podle mne je důležité, aby lidstvo dostalo tuto hrozivou sílu pod kontrolu a snažilo se ji eliminovat.”(viz)

Byla to jen póza? Když se tedy tak obával nebezpečné jaderné energie, proč tedy spolu se Shawem nepodpořil vývoj bezpečného thoriového reaktoru?

PRYČ S JADERNÝMI ELEKTRÁRNAMI

Weinbergův vyhazov tehdy mohla být prostě jenom náhoda. Při volbě mezi dvěma typy množivého reaktoru prostě někdo vsadil na špatného koně. Dnes už ale takovou výmluvu nikdo nemá. Dnes vidíme, že jisté kruhy si jadernou energii nepřejí. Politika EU, OSN, WBGU, IPCC svorně ignoruje možnost vytvoření bezpečné jaderné energetiky.

  • Naše hnutí Duha chce JE Dukovany uzavřít do roku 2030 a Temelín do roku 2045 s tím, že žádné další jaderné elektrárny by se nestavěly. (Je hnutí Duha proti jádru?).
  • Německo několik svých JE uzavřelo v roce 2011 s tím, že zbytek ukončí provoz do roku 2022. Podle studie BDI z dubna 2011 odstoupení od jádra může zvednout ceny elektřiny až o 30% (Bloomberg).
  • Klimatický panel OSN nás ve své poslední zprávě SSRN vyzývá, abychom si místo jádra raději zaplevelili krajinu slunečníky, větrníky a biopalivy a láká nás, že do půl století mohou “obnovitelné zdroje” zajistit 80% naší energetické spotřeby. Jenom neříká, za jakou cenu. (Greenpeace karaoke).
  • Klimatičtí poradci německé kancléřky z WBGU vedení Hansem J. Schellnhuberem nedávno odhalili svůj program ekofašistické světové revoluce, tzv. “Velké transformace”, a v něm jasně říkají, že s pokračováním jaderné energetiky nepočítají. (PDF 4MB)

Používá se tu dvojí metr. Tzv. obnovitelné zdroje jsou nezralé a čeká nás dlouhý technický vývoj, než budou opravdu funkční. Například stále nejsme schopni skladovat energii vyrobenou větrníky a tak ji musíme ihned ládovat do sítě. Ale to ekologům nevadí, prý si rádi počkají. Když ale je další výzkum zapotřebí u jaderné technologie, to je něco jiného. To prý nemá smysl, to jsou prý neproveditelné sny.

EKONOMICKÁ SABOTÁŽ

Autor románu „Pátá kolona“ na svém webu http://www.roberthofman.com píše, že lídr románových spiklenců měl reálnou předlohu. „Když jsem psal o tajuplném „Starci“ měl jsem před očima zcela konkrétní osobu. Člověk, který ovlivňuje naše osudy více, než si dovedete představit, se jmenuje Maurice Strong. Je spoluzakladatelem Římského klubu, hnutí, které je skutečnou, nikoliv románovou „Pátou kolonou“ naší civilizace.“

O tom, že Strong sní o kolapsu civilizace, jsem už psal jinde (Když se bondovky stávají realitou).

Už v roce 1972 v knize “Meze růstu” Římský klub otevřeně vyhlásil za svůj cíl zastavit hospodářský růst. A nejsnazší cesta jak toho dosáhnout, je vzít lidstvu levné zdroje energie. Na tom už léta trpělivě pracují. Strong v roce 1972 založil ekologický program OSN. Jeho odnož, klimatický panel OSN, dostal za úkol zákaz fosilních paliv nějak zdůvodnit. Že prý jsou stejně nebezpečná jako jaderný holokaust.

A to už není román nebo spekulace, to je dnešní realita.

Oficiálním zdůvodněním Kjótského protokolu byla údajná potřeba bojovat se skleníkovými plyny. Nehodnoťme ale klimatickou politiku podle slov - posuzujme ji podle činů a výsledků. Vezměme si kalkulačku a počítejme. EU přijala plán snížit do roku 2020 své emise o 20% vůči hladinám roku 1990. Náklady? Asi 250 miliard USD ročně. Výsledky? I kdybychom takto utráceli celých 80 let až do roku 2100, snížili bychom tím oteplení o pouhou dvacetinu stupně Celsia, o nicotných 0,05°C. Vynaložili bychom jeden dolar, abychom odvrátili ekologické škody za dva centy.

Bereme peníze těm nejchudším, abychom je mohli bezdůvodně spláchnout do kanálu. Skutečným cílem této politiky nemůže být ochrana klimatu, protože na klima nemá vliv. Je to jen ekonomická sabotáž.

Kenny MacIver. We need to ignite an energy tech revolution,” says controversial environmentalist Bjørn Lomborg. I-cio.com 24.ledna 2011 http://www.i-cio.com/features/january-2011/bjorn-lomborg-interview

http://youtu.be/7JTL2vPrmA0

========================

Dodatek: V poslední době se thorium znovu dostává do středu pozornosti. Zvláště v zemích jako je Čína či Indie, kam vliv západních zelených aktivistů nedosahuje. Doufejme, že se to zase někde nezadrhne.

http://www.itheo.org/thorium-energy-conference-2011 (Mezinárodní konference o thoriu proběhla 10-12. října 2011 v New Yorku. Přednášeli zde i čeští experti)

http://www.the-weinberg-foundation.org (Weinbergova nadace založena v září 2011)

Safe nuclear does exist, and China is leading the way with thorium.The Telegraph 5. listopadu 2011 (Další “Sputnik moment” pro Obamovu Ameriku. Zatímco USA jen koukají, Číňané je předstihují v technickém vývoji energetiky)

M.Rahman. India plans 'safer' nuclear plant powered by thorium. Guardian 1 Nov 2011 (Indie zahajuje výstavbu první thoriové jaderné elektrárny a chce ji mít hotovou cca do 2020).

Thorium: A safer alternative for nuclear power generation? Gizmag 26.května 2011

P.Vachtl. Thorium – energetická záchrana lidstva. ČR Leonardo 6.září 2010

T.Orlowski. China bets on thorium. The Register 1 Feb 2011

http://itheo.org/ (International Thorium Energy Organisation)

V.Wagner. Jaderné reakce IV generace využívající roztavené soli. Osel.cz 10.6.2010 (techničtější popis; upozorňuje, že docela důležité postavení v tomto výzkumu získali čeští badatelé z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži)

==================

Více na www.klimaskeptik.cz

Komentáře pište na http://www.klimaskeptik.cz/diskuse/nase-forum

Autor: Vítězslav Kremlík | čtvrtek 10.11.2011 10:00 | karma článku: 34.56 | přečteno: 3527x

Další články blogera

Vítězslav Kremlík

Děti šly do kina na pohádku o Barbie a dostaly feministickou přednášku

"Jestli si dáte panáka pokaždé, kdy zazní slovo patriarchát, budete před koncem filmu na šrot," vyjádřil se o filmu Barbie Elon Musk.

27.7.2023 v 9:24 | Karma článku: 19.30 | Přečteno: 463 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Varování: Na Facebooku řádí falešný Kremlík

Kremlík se zbláznil a začal se zapojovat do nesmyslných diskusí pod články na Facebooku? Ne, to se jenom za něho vydává nějaký hacker či troll.

5.5.2022 v 8:30 | Karma článku: 19.91 | Přečteno: 640 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Covid jako generální zkouška na klimatický lockdown

Za Covidu si klimatičtí aktivisté pochvalovali, jak hezky klesají emise, když si na obyvatelstvo pořádně došlápnete. A když už si lidé na ztrátu osobních svobod tak nějak zvykli, proč to měnit?

10.11.2021 v 8:32 | Karma článku: 33.04 | Přečteno: 1099 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Myslíte při sexu... na klima? A ví o tom vaše žena?

Na co myslíte při sexu? No fuj. Že se nestydíte. Uvědomělý občan by měl myslet na uhlík, na planetu. A ne na nějaké nemravnosti.

9.11.2021 v 10:03 | Karma článku: 35.18 | Přečteno: 1028 | Diskuse

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Petr Hariprasad Hajič

Baterky, kam se podíváš

Poslední dekáda byla ve znamení obrovského nárůstu výroby baterií, tedy lépe řečeno, akumulátorů. Připadá mi to jako druhá elektrifikace. Na baterie bude po čase zřejmě všechno.

3.3.2024 v 8:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 86 | Diskuse

Petr Hariprasad Hajič

Tak co hoši a holkiíí, jakxte na tom s tem vodíkem?

Zelená vodíková produkce je další dílek do dekarbonizační skládačky udržitelného rozvoje. Byla jen otázka času, kdy na vodík dojde v praxi a loni nastala úplná exploze publicity. Toto třaskavé téma stojí za pozornost.

1.3.2024 v 8:21 | Karma článku: 7.25 | Přečteno: 243 | Diskuse

Vašek Brynda

Co je eko kůže a proč je pravá kůže ekologičtější?

Není to tak dávno, kdy se na trhu objevily pojmy, jako je eko kůže a veganská kůže. Mnoho lidí znejistělo a začalo považovat pravou kůži za neekologickou, a naopak slepě opěvovat tyto nové materiály. Jak je to ale skutečně?

19.2.2024 v 13:03 | Karma článku: 22.41 | Přečteno: 417 | Diskuse

Helena Herynková

Pohled do historie Země jako apel do budoucnosti

Dobrodružná cesta napříč časem do dávno zaniklých ekosystémů Země, která může pomoci rozpohybovat dnešek a zajistit lepší budoucnost. Svou náruč otevírají Dávné světy, aby nás poučily.

18.2.2024 v 14:56 | Karma článku: 3.07 | Přečteno: 78 | Diskuse

Rudolf Pekař

Kvetou podléšky!

Vyšel jsem si na malou procházku po okolí a v průběhu mé cesty jsem byl svědkem pozoruhodného jevu. V únorovém chladu se z trávy začaly vynořovat drobné prvotiny prvního letošního jaterníku podléšky.

17.2.2024 v 14:43 | Karma článku: 8.10 | Přečteno: 191 | Diskuse
Počet článků 403 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2787

Tento blog byl oceněn v anketě "Bloger roku 2011". Autor je překladatel a vzděláním historik. Účastnil se klimatické konference v Kodani. Po aféře Climategate založil web www.klimaskeptik.cz. V roce 2019 vydal knihu OBCHODNÍCI SE STRACHEM (Dokořán). Ta v roce 2021 vyšla též anglicky na Amazonu jako A GUIDE TO THE CLIMATE APOCALYPSE.

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

více

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Tělo se na ně neumí adaptovat. Studie odmítla vysoce zpracované potraviny

Není prostor na námitky. Pokud jste čekali na konečné postrčení, proč se opravdu vzdát vysoce zpracovaných potravin...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...