Popírači klimatického holokaustu

2. 03. 2011 10:20:16
Klimaskeptici nejsou žádní skeptici. Jsou to popírači. Jako popírači holokaustu... Má to jen háček. Oni klima nepopírají. Je to jen pomluva. Drby z vrby.

PUGNA

Již Karel Čapek ve své stati "Dvanáctero figur zápasu perem" popsal praktiky alarmistů. Například taktika zvaná "Pugna". Cituji: "Záleží v tom, že se odpůrci nebo věci, kterou zastává, dá falešný název, načež se polemisuje s těmito libovolnými obecnými slovy. To se dělá hlavně v tak zvaném boji zásad. Odpůrce se nařkne z nějakého nepatřičného ismu, a pak se tento ismus vítězoslavně potírá."

V našem případě se protivník obviní z denialismu (popíračství). Takže místo aby se debatovalo o klimatu, tak je napadený nucen se obhajovat, že popírač není.

POPÍRÁNÍ KULATOSTI ZEMĚ

Řeči o popíračích používají s oblibou Al Gore či Pachauri. Přirovnávají své oponenty k lidem, co popírají kulatost Země nebo popírají přistání na Měsíci.

Pachauri: Skeptics are flatearthers. WUWT 3. srpna 2008

Otázka: “Co si myslíte o malé ale hlasité skupině pochybovačů?”

Pachauri odpověděl: “Ti jsou jako Flat Earth Society. Ti také dodnes existují a každý rok se scházejí a vzájemně se ujišťují, že Země je deska. Jenže věda o klimatické změně hovoří jasně. V tomto žádný prostor pro pochyby neexistuje.”

Podobně se vyjádřil též Al Gore.

„Tito lidé to je jen nepatrná hrstka lidí. Jsou skoro jako ti, co věří, že přistání na Měsíci bylo natočené v Arizoně nebo jako lidé, co věří, že Země je placka. To je možná shazuji... ale nemají k tomu daleko,“ řekl Gore.

http://www.cbsnews.com/stories/2008/03/27/60minutes/main3974389_page4.shtml

POPÍRÁNÍ HOLOKAUSTU

Obvinění z popíračství má sloužit také k tomu, aby odpůrci byli zaškatulkováni jako náckové.

Clive Hamilton je profesor etiky a vicekancléř pro veřejnou etiku na Charles Sturt University. Napsal poutavý článek „Denying the coming climate holocaust” 16.listopad 2009

„Popírači klimatu na rozdíl od popíračů holokaustu nezneucťují památku šesti milionů mrtvých v minulosti. Popírači klimatu riskují životy stovek milionů v budoucnosti. Popírači holokaustu nejsou zodpovědní za holokaust. Ale popírači klimatu, kdyby uspěli, by sdíleli odpovědnost ze nezměrné utrpení způsobené globálním oteplením.“

Jinak řečeno, když nevěříte hokejkovému grafu a tážete se, jak k němu Mann dospěl... jste horší než Hitler.

EKOCIDA

U lidí, kteří používají slovo "popírači" je oblíbená představa, že by lidi se nevhodnými názory (thoughtcrime) mohli zavírat do kriminálu

Britská právnička Polly Higginsová navrhovala, aby Mezinárodní soudní tribunál (International Criminal Court, ICC) zařadil ekocidu na seznam zločinů proti míru. Tak jako se stíhá genocida, měla by se stíhat i „genocida“.

Guradian píše: “Ti, kdo prosazují nový zákon o ekocidě, věří, že by se mohl používat ke stínání “popíračů klimatu”, kteří zkreslují vědecká fakta, aby voliče a politiky odradili od kroků směřujících k řešení globálního oteplování.”

A já dodávám, že Polly Higgins není jen tak nějaká právnička a aktivistka. Sedí ve správní radě projektu Desertec, který staví na sahaře gigantické solární elektrárny. Jejichž dotovanou elektřinu si jednou Evropané budou muset kupovat za přemrštěné ceny. A kdo je autorem projektu Desertec? Římský klub, think-tank, který v roce 1972 vydal Meze růstu.

To je ale náramná souhra náhod.

British campaigner urges UN to accept 'ecocide' as international crime. 9. dubna 2010

http://www.thisisecocide.com/

VĚK POPÍRAČŮ

Ani po Climategate se tento postoj nezměnil.

Vlna afér Climategate a dalších ukázala na špatnou práci IPCC. Časopis NewScientist na to zareagoval nikoli sebekritikou, ale šířením pomluv o kriticích IPCC. Vydal speciální číslo „Age of Denial“ věnované pomluvám. Kritici klimatologů jsou prý v žoldu tabákového průmyslu, který popírá škodlivé účinky kouření.

Kritiky IPCC pomlouvá jakožto „popírače“ i Campbellův úvodník v Nature ze 3. prosince 2009 (Climatologists under pressure)

Asi jsem naivní, ale myslím si, že vědecké časopisy by se neměly zapojovat do ideového nálepkování. To se hodí na blog, fajn. Ale kdybych psal do vědeckého časopisu, sám bych si takový sloh použít nedovolil.

Ve škole jsme brali stylistiku. Tam jsme se učili, že každý literární sloh vypadá jinak a má jiné zásady. Co se hodí na blog, to se nehodí do vědeckého slohu. Třeba když píšu obchodní dopis, nepoužiji jako oslovení "čumáčku". A do vědeckého slohu se zase nehodí výrazy typu kretén, popírač, mamlas či denialista.

Podobně věta "komoušský bastardi" se hodí na blog, ale velmi podivně by se vyjímala v peer-review historické studii o zakládání kolchozů.

A z vědeckého hlediska je klima stále otevřená otázka. Stojí proti sobě dvě hypotézy a redakce se nemůže přiklonit na jednu či druhou stranu. Protože dosud nemáme dost dat.

JAK JE TO DOOPRAVDY?

Opakuji to všude, kam přijdu. Už je to únavné. Opakoval jsem to, když jsem byl pozván do rozhlasu. Opakoval jsem to na Slovensku na veřejné diskusi, kterou organizovala nadace Pansofia. Opakoval jsem to v PEN Klubu. A musím to zopakovat znovu, dokud to někteří lidé nepochopí.

  • Nejsme popírači klimatu: Klima existuje. I atmosféra existuje. Fakt. Nikdo to nepopírá.
  • Nejsme popírači skleníkového efektu: Skleníkový efekt vodní páry či CO2 se dá snadno změřit (viz). Nikdo to nepopírá. Otázka zní, jak velké jsou pozitivní a negativní zpětné vazby v klimatu, které vliv CO2 zesilují č zeslabují. To dodnes nikdo neví.
  • Nejsme popírači klimatických změn: Klima se mění neustále už 4,5 mld let od chvíle co tato planeta vznikla. Neustále se otepluje a ochlazuje a otepluje a ochlazuje. Nikdo to nepopírá.
  • Nejsme popírači globálního oteplování: Před cca 200 lety skončila poslední malá doba ledová a od té doby se oteplovalo. O tom není sporu. Nikdo to nepopírá.

Nepodsouvejte nám nesmysly.

straw_man.jpg

(„Klimaskeptik se svými hloupými názory nenašel na naše argumenty odpověď. Rozpačitě mlčel... a jen z něj tiše opadávala sláma“)

Toto je ovšem od alarmistů podlá, byť osvědčená taktika. Říká se tomu „straw man“, čili strašák do zelí. Oni neumí vyvrátit naše argumenty. Tak si sestrojí jakéhosi hastroše, parodii na klimaskeptické názory. A s touto trapnou slátaninou potom vítězně polemizují. Je to snazší.

PAN HOŘEJŠÍ

Na tuto úroveň pomlouvání svých oponentů se snížil i profesor Hořejší ve svém článku "Sisyfos propaguje protivědecké aktivisty". Zde píše: "Aktivity těch "klimaskeptiků/klimadenialistů" se velmi podobají aktivitám nejrůznějších "alternativců", kteří obviňují "akademickou zkostnatělou vědu" ze spiknutí s cílem potlačit menšinové nekonvenční názory a přístupy."

Je smutné, když vědecký pracovník napíše takový drb, aniž by si ho ověřil. Doufám, že takto nepostupuje i ve svých odborných statích.

Klimaskeptici přece nepřicházejí s žádným novým ALTERNATIVNÍM názorem. Je tomu právě naopak. My se držíme toho, co bylo v klimatologii pravdou a konsensem před vznikem IPCC (rozuměj: před politizací klimatologie). To, že ve středověku bylo tepleji a že existovala malá doba ledová, to není žádná ALTERNATIVNÍ voodoo medicína. To tvrdila ještě první zpráva IPCC v roce 1990.

Alternativcem je tu naopak Michael Mann, IPCC a jejich hokejkový graf, přišel s novou ALTERNATIVNÍ hypotézou, že před průmyslovou revolucí se klima prakticky neměnilo. Hokejku v době vydání nikdo nekontroloval! Když IPCC přijme takový graf BEZ DŮKAZU, tak to není žádná ZKOSTNATĚLÁ VĚDA, vážený pane Hořejší. Je to spíše ztřeštěná zbrklost, opak zkostnatělosti.

PAN METELKA

Pan L. Metelka z ČHMÚ (toho času česká spojka IPCC) o Klimaskeptik.cz napsal v článku Skepticismus vs klimaskepticismus, že „Ty stránky totiž ve skutečnosti nereprezentují žádný racionální skepticismus, ale obyčejný dogmatický klimadenialismus.“

Denialismus znamená popíračství. Jak jsem však uvedl, skeptici nejsou popírači. LM opakuje něco, co někde slyšel ze druhé či třetí ruky. Jakožto vědecký pracovník si to měl nejprve ověřit, než to napsal. Jsou to totiž jen drby.

Na článek LM se tedy výstižně vztahují jeho vlastní slova: „Prakticky nic odborného, většinou jen „informace“ (krásně česky se tomu říká drby) na úrovni různých „společenských“ časopisů a novin typu Blesku nebo Šípu. I ty totiž žijí hlavně z drbů.“

NEDOROZUMĚNÍ

Možná, to celé je nedorozumění. Autoři výše uvedených výroků na adresů skeptiků jsou prostě poněkud zmatení a dezorientovaní.

Někdy člověk ve spěchu řekne "oteplování je blbost" nebo "víra v klimatické změny je náboženství". Celou větou to znamená, že "hypotéza o primárně lidmi zaviněné bezprecedentní klimatické katastrofě způsobené spalováním fosilních paliv, jež způsobuje silný skleníkový efekt CO2 díky silným pozitivním vazbám není podložená dostatečnými důkazy a je poznamenána zakrýváním důkazů o opaku a střety zájmů". Zkuste to říci pětkrát za sebou bez nádechu. Není divu, že tak dlouhý jazykolam se v běžné řeči zkracuje do sloganů jako "global warming is a hoax" apod. To může být matoucí.

Kdo však čte klimaskeptické texty, ví, co to znamená. Kdo klimaskeptické texty nezná, ať se k nim raději nevyjadřuje.

Nyní, když výše uvedení pánové tedy vědí, že se spletli, možná by měli uveřejnit opravu a skeptikům se omluvit, že je omylem obvinili z něčeho, co není pravda. Alespoň skuteční vědci to tak dělají - zjistí-li u sebe chybu, uveřejní corrigendum/errata/opravy.

Šli by tak příkladem. Ukázali by svou velikost a vědecký nadhled. Přispěli by tím k tomu, aby se diskuse o změnách klimatu vedla korektně.

www.klimaskeptik.cz

Autor: Vítězslav Kremlík | středa 2.3.2011 10:20 | karma článku: 34.27 | přečteno: 3062x

Další články blogera

Vítězslav Kremlík

Děti šly do kina na pohádku o Barbie a dostaly feministickou přednášku

"Jestli si dáte panáka pokaždé, kdy zazní slovo patriarchát, budete před koncem filmu na šrot," vyjádřil se o filmu Barbie Elon Musk.

27.7.2023 v 9:24 | Karma článku: 19.30 | Přečteno: 463 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Varování: Na Facebooku řádí falešný Kremlík

Kremlík se zbláznil a začal se zapojovat do nesmyslných diskusí pod články na Facebooku? Ne, to se jenom za něho vydává nějaký hacker či troll.

5.5.2022 v 8:30 | Karma článku: 19.91 | Přečteno: 640 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Covid jako generální zkouška na klimatický lockdown

Za Covidu si klimatičtí aktivisté pochvalovali, jak hezky klesají emise, když si na obyvatelstvo pořádně došlápnete. A když už si lidé na ztrátu osobních svobod tak nějak zvykli, proč to měnit?

10.11.2021 v 8:32 | Karma článku: 33.04 | Přečteno: 1099 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Myslíte při sexu... na klima? A ví o tom vaše žena?

Na co myslíte při sexu? No fuj. Že se nestydíte. Uvědomělý občan by měl myslet na uhlík, na planetu. A ne na nějaké nemravnosti.

9.11.2021 v 10:03 | Karma článku: 35.18 | Přečteno: 1028 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Budoucnost života na Zemi (2) Klima na budoucím superkontinentu

Jak se vyrovnají savci se změnami klimatu na budoucím superkontinentu Pangea Ultima? Už dnes známe jejich budoucí strategii. (délka blogu 3 min.)

29.2.2024 v 8:00 | Karma článku: 18.50 | Přečteno: 286 | Diskuse

Jan Fikáček

Jak nás intuice vede na scestí v otázce, co je to realita

V hollywoodských filmech často nějaký hrdina, astronaut nebo detektiv, vyřeší problém intuicí. Když selže rozum a důkazy, intuice zaskočí. Jenže intuice není vždy spásné řešení, někdy tomu řešení naopak brání..

27.2.2024 v 9:07 | Karma článku: 27.58 | Přečteno: 1891 | Diskuse

Jan Ferenc

Den, kdy defíni začali testovat vědce

Systém generování obrázků Google Gemini, údajně s citem pro ohleduplnost a politickou korektnost, vytvořil několik obrázků černochů a jiných neárijských lidských ras v historických uniformách německých nacistů.

26.2.2024 v 12:05 | Karma článku: 6.17 | Přečteno: 96 | Diskuse

Dana Tenzler

Budoucnost života na Zemi (1)

To, že se naše planeta nachází v obyvatelné části Sluneční soustavy, považujeme za samozřejmé. Samozřejmé to ale není. V budoucnosti proběhnou změny, které život na Zemi vyhubí. Seriál blogů o budoucím vývoji Země. (délka 4 min.)

26.2.2024 v 8:00 | Karma článku: 25.07 | Přečteno: 405 | Diskuse

Miro Jakab

Čajová cesta: Od císařů k modernímu světu – část první

Toto je první část několika dílného souboru. V této části zkusím podchytit čajové základy včetně jeho "temné" stránky spojené s počátkem tak zvaného "století ponížení" jak jej, nikoliv bez důvodu, nazývá Čína.

22.2.2024 v 11:01 | Karma článku: 15.20 | Přečteno: 241 | Diskuse
Počet článků 403 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2787

Tento blog byl oceněn v anketě "Bloger roku 2011". Autor je překladatel a vzděláním historik. Účastnil se klimatické konference v Kodani. Po aféře Climategate založil web www.klimaskeptik.cz. V roce 2019 vydal knihu OBCHODNÍCI SE STRACHEM (Dokořán). Ta v roce 2021 vyšla též anglicky na Amazonu jako A GUIDE TO THE CLIMATE APOCALYPSE.

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené články

více

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Tělo se na ně neumí adaptovat. Studie odmítla vysoce zpracované potraviny

Není prostor na námitky. Pokud jste čekali na konečné postrčení, proč se opravdu vzdát vysoce zpracovaných potravin...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...